Bratrský listář

Obsah čísla: Příloha:

1 - 1995

J. Polma: Kalich 1995

Schůze "UNITAS ERATRUM"

J. Havlíček: Historie a tradice

J.Halama: Počátky obnovené Jednoty bratrské

ThDr.J.Halama: Křest v Jednotě bratrské

2 - 1995

J.Halama sen.:Skutky Hospodinovy

J.Polma: Ujkovické ohlédnutí

J.H.Linde: Komenský jako teolog

Neuwied: 50 let od války

1 - 1996

J.Polma: Kázání staré lípy

J.Halama sen.: Mistr Jan Hus

M.Matouš: Co je psáno

J. Polma: Růžový palouček

M. Hloušek: 60 let naší bratrské hymny

K. Reichel: Vězeň dopsal deník

1 - 1997

J.Polma: Srpnová výročí

J. Polma: Dva památné dny Jednoty bratrské

Ž. Kužel: David Nitschmann

T. Kuták: Jednota bratrská v Pobaltí

1 - 1998

J. Nečas: S Bohem na cestě k novým úkolům

R. Říčan: Nadace MBS

Ž. Kužel: Hesla Jednoty bratrské

Ž. Kužek: 450 let prvého exilu

Ž. Kužel: Židé v Lešně

M. Hloušek: Akta Jednoty bratrské

J. Polma: Doc. PhDr. Boris Uher, CSc

J. Polma: Prof.Dr. Amedeo Molnár, Dr.Théol.,ThDr.h.c.

°J. Polma: Gerta Viktorie Ludmila Kalliková-Figulusová

Amedeo Molnár: Jednota bratrská na cestě za křesťanstvím

2 - 1998

I. Kuželová: Dar věčnosti

I. Kuželová: Co si myslíte o tradici

J. Polma: Labyrint světa a ráj srdce

100 let musea v Uherském Brodě

Podle L. Mašínové: Pomník Václava Budovce z Budova

J. Halama Jr.: Spravedlivá válka - nespravedlivý mír ?

1 - 1999

J. Polma: Vše nové

Miroslav Hloušek: Bible kralická 420.výročí

Miroslav Hloušek: Církevní zákony

mhl: Naivita cenzora

Spolek archivu Jednoty bratrské - Ochranovy

Dvě medaile : Budovec - Žerotín

J.M.Lochman : Jiskry z Kostnice (příloha)

1 - 2000

Vývoj situace v Jednotě bratrské v roce 2000

J. Halama sen.: Nejslavnější shromáždění

J. Just: Bratrské nekrologium v Knihovně Národního musea v Prazey

J. Just: Dva příspěvky k počátkům práce obnovené Jednoty v Čechách

Miroslav Hloušek: Petr Chelčický

Miroslav Hloušek: Bratr Jiří Izrael

M. L. Zinzendorf - 300 (let od narození - sborník )