Pomník

Václava Budovce z Budova


Podle článku L.Mašínové, 1938Před 6O lety 17.7.1938 byl na náměstí v Mnichově Hradišti odhalen pomník Václava Budovce z Budova od akademického sochaře Josefa Bílka a architekta pomníku akademického sochaře Karla Lidického.

Dnes stojí pomník v zámeckém parku v Mnichově Hradišti.

Pán je zpodoben v sebevědomém postoji člověka, jenž ví, co chce, ale v jeho tváři je spíše starostné zamyšlení nežli radost z vymožení listiny náboženských svobod - z Rudolfova majestátu, který drží v pravici. Levá ruka Budovcova svírá pevně meč na znamení, že si je vědom nebezpečí a je hotov hájit zbraní, čeho tak nesnadno vymohl pokojnou cestou diplomata.

Program slavnosti odhalení Budovcova pomníku byl vysílán rozhlasem. Po zpěvu a několika úvodních slovech převzal starosta města Dr.Herold pomník v ochranu obce. Následovala přednáška univerzitního profesora Dr.J.V.Šimáka. Po široce založeném úvodu, v němž byly objasněny poměry doby Budovcovy, vykreslil řečník povahu i význam oslavencův. Mluvil i před mikrofonem bez poznámek, což je nejlepším důkazem, jak bezpečně se pohybuje v této zajímavé a důležité době a jak ovládá znalost osobnosti Václava Budovce, o níž nejednou psal. Byla vyslovena také mnohá pěkná slova o Jednotě bratrské, jejímž byl Václav Budovec z Budova věrným, oddaným synem. Dr.Šimák zvláště připomněl, jak se o ní vyslovil Martin Luther a jak samy jezuity udivovala její statečnost.

Kéž Budovcova postava připomíná nejen to, co zdůraznili ve svém poznání členové sboru pro postavení pomníku: nutnost jednoty v národě, ale nechť také svědčí, že člověk prospívá nejlépe svému národu, stojí-li v dobách snadných i nesnadných věrně ve službách svého Pána, Ježíše Krista - je-li svící hořící a svítící, jeho památka nezahyne, byť jeho pozemská cesta skončila třeba na popravišti.

Odhalení pomníku Václava Budovce z Budova bylo tak symbolické, uvědomíme-li si, že s koncem léta přišel "Mnichov" a pak okupace Československa hitlerovskými vojsky, 2.světová válka! - Prostor pro obranu svobody až i za cenu oběti vlatního života. Díky Pánu Bohu za všecjny statečné, kteří zlu neuhýbali!